آبرسانی به بدن پس از تمرین

آبرسانی به بدن پس از تمرین یکی از ارکان مهم در ورزش است شکی نیست که در دنیای علوم تغذیه‌ی ورزشی، علم تحقیقاتی چندانی در رابطه با بازیابی جسمانی پس از تمرین انجام نداده است. تنها در سال‌های اخیر است که دانشمندان به فکر تأثیرات محصولات گوناگون بر تغذیه‌ی پس از تمرین و بازیابی جسمانی افتاده‌اند.…