کازئین میسلار

کازئین میسلار

کازئین میسلار بیشترین پروتینی که در شیر گاو به وفور یافت می شود.کازئین میسلار توانایی منحصر به فردی برای تشکیل حالت ژل مانند در معده را دارد ، جذب پایین آن را که به یک منبع پایدار آمینو اسید تبدیل می کند.

Don Saladino

برنامه RHC

برنامه RHC

برنامه RHC برنامه RHC در صورتی که به مدت ۴ هفته در باشگاه بدنسازی به سختی تمرین کنید، احتمالاً متوجه خواهید شد که عضلات شکمی شما خودنمایی می کنند و نیروی بدیعی را درخواهید یافت. همچنین متوجه می شوید، تا زمانی که برای بدست آوردن سیکس-پک هستید