مکمل BCAA

مکمل BCAA

ما پیشنهاد می کنیم ۳-۵ گرم از BCAA ها را به صبحانه خود اضافه کنید تا اطمینان حاصل کنیم که ذخایر BCAA شما در روز های سختی که در پیش رو دارید غنی باشند . مطمئن شوید که محصولی که انتخاب می کنید دارای حداقل دو برابر لوسین همچنین ایزو لوسین و والین باشد